Dros £5 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol wedi’i ddyfarnu i dros 160 o gymunedau ledled Cymru