“Pan rydych chi'n byw ar y stryd rydych chi wir yn dyheu am ymdeimlad o berthyn.” yn cyflwyno cynllun grant newydd gwerth £10m - Taclo Digartrefedd