Argyfwng Hinsawdd: Traean o bobl yn y DU yn dweud bod gan gweithrediad cymunedol rôl i’w chwarae yn 2020