Pawzitive

Postiadau blog

Pawzitive

Gweld yr holl byst sydd wedi’u tagio gyda "Women"

 • Partneriaethau, dull cymysg a chynhwysiad digidol ehangach: y ffordd ymlaen i sefydliadau cam-drin domestig

  20 Awst, 2020

  Yma, mae Malin Joneleit, Swyddog Materion Cyhoeddus gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn adrodd am ddysgu o sesiwn cynullwyr ddiweddar a ymchwiliodd i effaith COVID-19 a'r cyfnod clo ar ddioddefwyr cam-drin domestig a'r gwaith anodd sy'n cael ei wneud gan elusennau a sefydliadau i fodloni'r galw cynyddol am wasanaethau. Daeth y rhai ar y panel yn y sesiwn o Greater Manchester Women’s Support Alliance, Stockport Women’s Centre, Women in Prison, Refugee Women of Bristol a Calan DVS. Darllen mwy

  Malin Joneleit

 • Addasu mewn adfyd yn ystod COVID-19

  16 Mehefin, 2020

  Y dystiolaeth gyfun o dair o'n rhaglenni ariannu sy'n cefnogi pobl sy'n profi sawl anfantais mae Fulfilling Lives, Women and Girls Initiative a Help through Crisis yn dangos, mewn llawer o achosion, mae'r anfantais honno eisoes wedi gwaethygu yn ystod COVID-19 ac mae sefydliadau wedi bod yn addasu'r gefnogaeth y maent yn ei darparu yn gyflym. Mae ein Tîm Gwerthuso yn rhannu rhai mewnwelediadau am yr hyn y mae sefydliadau wedi'i wneud, beth sydd wedi gweithio'n dda a beth yw'r heriau parhaus. Darllen mwy