Postiadau blog

Gweld yr holl byst sydd wedi’u tagio gyda "Staffing"

 • Gadewch i ni wirio ein rhagfarn wrth y drws a symud y tu hwnt i brofiad o lygad y ffynnon

  20 Awst, 2020

  Yma mae Winston Allamby, Partner Cymunedol gyda'n rhaglen anfantais lluosog Fulfilling Lives, a rhywun sydd â phrofiad o lygad y ffynnon, yn ystyried pam mae mor anodd i bobl sydd â phrofiad o lygad y ffynnon symud i swyddi arweinyddiaeth uwch? Darllen mwy
 • Addasu mewn adfyd yn ystod COVID-19

  16 Mehefin, 2020

  Y dystiolaeth gyfun o dair o'n rhaglenni ariannu sy'n cefnogi pobl sy'n profi sawl anfantais mae Fulfilling Lives, Women and Girls Initiative a Help through Crisis yn dangos, mewn llawer o achosion, mae'r anfantais honno eisoes wedi gwaethygu yn ystod COVID-19 ac mae sefydliadau wedi bod yn addasu'r gefnogaeth y maent yn ei darparu yn gyflym. Mae ein Tîm Gwerthuso yn rhannu rhai mewnwelediadau am yr hyn y mae sefydliadau wedi'i wneud, beth sydd wedi gweithio'n dda a beth yw'r heriau parhaus. Darllen mwy
  Article section
  Insight