Pawzitive

Postiadau blog

Pawzitive

Gweld yr holl byst sydd wedi’u tagio gyda "Children"

  • Partneriaethau, dull cymysg a chynhwysiad digidol ehangach: y ffordd ymlaen i sefydliadau cam-drin domestig

    20 Awst, 2020

    Yma, mae Malin Joneleit, Swyddog Materion Cyhoeddus gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn adrodd am ddysgu o sesiwn cynullwyr ddiweddar a ymchwiliodd i effaith COVID-19 a'r cyfnod clo ar ddioddefwyr cam-drin domestig a'r gwaith anodd sy'n cael ei wneud gan elusennau a sefydliadau i fodloni'r galw cynyddol am wasanaethau. Daeth y rhai ar y panel yn y sesiwn o Greater Manchester Women’s Support Alliance, Stockport Women’s Centre, Women in Prison, Refugee Women of Bristol a Calan DVS. Darllen mwy

    Malin Joneleit