“Pobl ifanc yw’r dyfodol ac mae ganddynt y pŵer i greu newid enfawr”