"Mae Digging Deeside wedi fy helpu i deimlo'n fwy byw"