Ailadeiladu ein planed ar ôl pandemig: cymunedau a'r argyfwng hinsawdd