Cronfa Datblygu’r Dyfodol yn cyhoeddi £2 filiwn mewn grantiau i gymunedau amrywiol ledled y DU