Mewnwelediad o'n hariannu: dogfennau

Ageing Better

Dros y 25 mlynedd ddiwethaf, rydym wedi ariannu miloedd o werthusiadau ac adroddiadau dysgu ar ein grantiau a’n buddsoddiadau. Mae’r llyfrgell hwn yn cynnig dull newydd o gyrchu’r dystiolaeth drwy lyfrgell wedi’i thagio y gellir ei chwilio, gan ei wneud yn llawer haws dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch. Rydym yn dechrau gyda’n hadroddiadau diweddaraf, a byddwn yn ychwanegu at y rhain dros yr wythnosau i ddod.

Os ydych yn ddaliwr grant a hoffech anfon adroddiad i’w ystyried neu roi awgrymiadau ac adborth inni, e-bostiwch gwybodaeth@cronfagymunedolylg.org.uk