Young People's Fund: Scotland

Grant programme to help young people aged 11-25 learn new things

Ardal
Yr Alban
Maint yr ariannu
£5,000 - £1 million
Cyfanswm ar gael
£20 million
Terfyn amser ymgeisio
31/08/2007

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/scotland/young-peoples-fund-scotland

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.