Young People's Fund: Reaching Out

Supporting projects in Wales that will achieve at least two of the aims of the Young People’s Fund

Ardal
Cymru
Cyfanswm ar gael
£6.2 million
Terfyn amser ymgeisio
This programme is now closed

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/young-peoples-fund-reaching-out

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.