Young People's Fund: Grants to individuals

Funding young people's ideas for projects that made a difference in their community

Ardal
Lloegr
Maint yr ariannu
£250 - £5,000
Terfyn amser ymgeisio
This programme is now closed

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/england/young-peoples-fund-grants-to-individuals

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.