Young People’s Fund 2: National Grants

Funding projects of national significance that involve young people in developing, running and reviewing policies and services

Ardal
Lloegr
Maint yr ariannu
£200,000 - £5 million
Cyfanswm ar gael
up to £38 million
Terfyn amser ymgeisio
This programme is now closed

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/england/young-peoples-fund-2-national-grants

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.