Young People's Fund: The Big Deal

Ardal
Gogledd Iwerddon
Maint yr ariannu
£500 - £2,500
Cyfanswm ar gael
£1 million
Terfyn amser ymgeisio
08/06/2010

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/northern-ireland/big-deal-young-peoples-fund

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.