Mudiad derbyn

Enw'r mudiad
Voluntary Action Leeds
Math
Not-for-profit company
Rhif elusen
225863
Rhif cwmni
555150
Lleoliad
Hunslet & Riverside, Leeds Central, Leeds

Gweld pob grant a ddyfarnwyd i'r derbynnydd hwn

Ariannwyd gan Climate Action Fund

Mae'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn gronfa ddeng mlynedd gwerth £100 miliwn sy'n cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Darllen mwy am Climate Action Fund