FSN

Data allweddol am Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: blwyddyn ariannol 2017/18

FSN

Ystadegau allweddol

  • RYDYM WEDI CYFFWRDD Â BYWYDAU 7.5m o bobl (NEU 1 O BOB 8 O BOBL YN Y DU)
  • DYFARNWYD 11,037 O GRANTIAU
  • ROEDD 90% O’N DYFARNIADAU I BROSIECTAU CYMUNEDOL YN £10k NEU LAI
  • RYDYM WEDI DYFARNU CYFANSWM O £38m AR RAN ARIANWYR ERAILL
  • AT EI GILYDD RYDYM WEDI DYFARNU £508.5m (11,037 O GRANTIAU)
  • DYFARNWYD £9b (200,000 o grantiau) mewn cyllid a grantiau ers 2004

Data am Grantiau

Ar draws y grantiau a wnawn mae'r Gronfa'n ymroddedig i dryloywder fel bod pobl sydd yn arwain yn derbyn yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Rydym yn cydweithio â'r fenter 360Giving i gyhoeddi ein data grantiau. Rydym wedi defnyddio'r safon 360Giving i gynhyrchu ffeil o'r holl grantiau rydym wedi eu gwneud o 2004 ymlaen.

Trwyddedir y gwaith hwn o dan y drwydded llywodraeth agored ar gyfer gwybodaeth sector cyhoeddus, gan alluogi chi i ddefnyddio ac ailddefnyddio'r Wybodaeth sydd ar gael o dan y drwydded hon yn rhydd ac yn hyblyg, gyda dim ond ychydig o amodau. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni.