Yr Etholiad Cyffredinol: Gwybodaeth bwysig i ddeiliaid grant