"Dim ond gyda'n gilydd y gallwn oresgyn heriau" Cefnogi pobl â Cryman-gell a Thalasemia yng Nghymru