Arolwg newydd yn dweud bod dros dri chwarter pobl yng Nghymru yn teimlo'n rhan o'u cymuned leol.