Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn penodi Prif Weithredwr newydd ac yn adnewyddu ei hymrwymiad i gymunedau