COP26: Cronfa gweithredu hinsawdd gymunedol newydd – Gyda’n Gilydd Ar Gyfer Ein Planed – yn agor heddiw diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol