Mae pobl yn y DU yn dweud y bydd y pandemig yn newid eu hymddygiad ac yn arwain at hwb mwy hirdymor mewn ysbryd cymunedol