Arweinwyr Profiad o Lygad y Ffynnon yn derbyn grant gan y Loteri Genedlaethol i fynd i'r afael â materion cymdeithasol mewn ymateb i COVID-19