Y Loteri Genedlaethol yn cefnogi elusen Gymreig wrth iddi baratoi at gynnydd mewn achosion trais yn y cartref.