Prif Swyddog Gweithredol i roi'r gorau i'w swydd ar ddiwedd y flwyddyn