Arian y Loteri Genedlaethol yn rhoi hwb i ymdrechion anhygoel cymunedau yn Ynys Môn