Datganiad gan Dawn Austwick, Prif Swyddog Weithredol, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ynghylch datganiad y llywodraeth ar 8 Ebrill 2020