Datganiad gan Dawn Austwick, Prif Weithredwr, Cronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol: Ein dull ariannu mewn ymateb i COVID-19