Gronfa Cymunedau’r Arfordir wedi’i hoedi oherwydd COVID-19