Ymateb Gweithredu Cymunedol wedi’i lansio wrth ymateb i’r argyfwng Coronafeirws (COVID-19) sy’n dod i’r amlwg