£1.4 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol i rymuso pobl ifanc i lunio gwasanaethau iechyd meddwl