Hanner miliwn o bunnoedd o grantiau Loteri Genedlaethol i helpu gwneud Glannau Dyfrdwy yn ddi-blastig a chefnogi pobl sydd wedi cael diagnosis o gancr.