ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £7,900 wedi'i ddyfarnu)

Old School Thornhill

£7,900 on 23 Mawrth, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All