ariannwyd 5 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £26,240 wedi'i ddyfarnu)