ariannwyd 3 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £23,127 wedi'i ddyfarnu)