ariannwyd 8 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,309,533 wedi'i ddyfarnu)

Croy Community Centre

£10,000 on 8 Gorffennaf, 2014

Rhaglen grant
Investing in Ideas

CACE Older People - Active Lives (OPALS)

£461,443 on 19 Mehefin, 2013

Rhaglen grant
Investing in Communities

Sporting Memories

£9,850 on 11 Mehefin, 2013

Rhaglen grant
Awards for All

To provide transport for 100 older people per week

£20,033 on 26 Tachwedd, 2004

Rhaglen grant
GM04