ariannwyd 5 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £252,850 wedi'i ddyfarnu)