ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £72,000 wedi'i ddyfarnu)

New Look for Happy Faces

£72,000 on 16 Chwefror, 2005

Rhaglen grant
Building Quality Childcare