ariannwyd 6 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £908,335 wedi'i ddyfarnu)