ariannwyd 4 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £359,933 wedi'i ddyfarnu)

Activity Programme

£583 on 19 Mai, 2006

Rhaglen grant
Active Lifestyles

Chinese New Year Celebration

£4,931 on 2 Tachwedd, 2005

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland

Salaries, running costs & equipment

£81,419 on 24 Mawrth, 2005

Rhaglen grant
Large Projects