ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,836 wedi'i ddyfarnu)

Mill Street Cafe

£9,836 on 26 Mawrth, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All