ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £499,126 wedi'i ddyfarnu)

Treasure House

£499,126 on 15 Hydref, 2012

Rhaglen grant
Reaching Out - Connecting Older People