ariannwyd 5 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £614,644 wedi'i ddyfarnu)