ariannwyd 3 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £29,488 wedi'i ddyfarnu)