ariannwyd 4 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £34,937 wedi'i ddyfarnu)

TechSafe Online

£5,000 on 29 Mai, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All

TechSafe Sexting

£10,000 on 14 Mawrth, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All

Excite-ed Cybersafe App Camp

£9,937 on 11 Mai, 2016

Rhaglen grant
Awards for All