ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £5,996 wedi'i ddyfarnu)

Women's drop-in group

£5,996 on 24 Ionawr, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All