ariannwyd 5 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £45,918 wedi'i ddyfarnu)