ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £154,941 wedi'i ddyfarnu)

WGI stage 2

£154,941 on 29 Mawrth, 2016

Rhaglen grant
Women and Girls Initiative